Šachy do škol

Propagační letáček

propagační letáček ke stažení ve formátu pdf

propagační leták ve formátu A5 ke stažení ve formátu pdf

přihlášení do kroužku (holka) ke stažení ve formátu pdf

přihlášení do kroužku (kluk) ke stažení ve formátu pdf

prezentace projektu Šachy do škol ke stažení ve formátu pptx

Šachy do škol je významný projekt Evropského parlamentu v oblasti vzdělání.

Projekt vznikl na půdě Evropského parlamentu v roce 2012 a od loňského roku se s podporou Šachového svazu České republiky začal rozšiřovat i v České republice.

Proč je v Evropské Unii (ale například i v Americe) snaha učinit šachovou hru součástí vzdělávacího systému?

Šachová hra, ne nadarmo nazývaná hrou královskou, disponuje jak známo zajímavými vlastnostmi:

  • Šachy jsou dostupnou hrou pro děti ze všech sociálních skupin, napomáhají sociální soudržnosti, sociální integraci, boji proti diskriminaci, snižování kriminality a dokonce i boji proti různým závislostem.
  • Šachy zlepšují koncentraci, trpělivost a výdrž dětí, rozvíjejí kreativitu, intuici, paměť, analytické myšlení a rozhodovací schopnosti.
  • Šachy mají i výchovný aspekt. Za nerespektování obecných pravidel hry, za herní nekázeň a nesoustředěnost následuje okamžitý trest. Děti se tak učí soustředit se na vykonávanou činnost a přijímat za ní zodpovědnost.

Položili jsme několik otázek řediteli základní školy v Českých Budějovicích, kde se po 4 letech fungování šachového kroužku rozhodli zavést šachy jako nepovinný předmět.


ředitel ZŠ a MŠ Kubatova v Českých Budějovicích PhDr. Jan Vaněk

1. Proč jste zavedli šachové kroužky při škole?

Šachový kroužek vedený „jenom“ amatéry jsme zkoušeli zavést již dříve a nikdy neměl dlouhé trvání. Záruku vedení kroužku na vyšší úrovni jsem vnímal jako perspektivní záležitost zasluhující podporu.

2. Proč jste se rozhodli zavést výuku šachu jako nepovinný předmět?

Nepovinný předmět má vyšší vážnost u rodičů i žáků, určitá pravidla daná školskou vyhláškou a navíc je organizován školou – je zdarma, což není dnes zanedbatelné.

3. Jste vyhlášená sportovní škola (basketbal, plavání, atletika). Považujete také šachy za sport?

Sport vnímám jako fenomén, patřící neoddělitelně k životu. Nejde tolik o to, který má jakou popularitu nebo ve kterém sportu je víc peněz. Pro mě je důležité si najít svůj sport nebo sporty, které mi přinesou radost, potěšení a mohu je provozovat do vysokého věku. A to šachy určitě jsou.

vysvědčení

třídní kniha

4. Souvisí podle Vás šachy se vzděláním?

Určitě přispívají k rozvoji intelektuálních dispozic a k formování pozitivních osobnostních vlastností žáka.

5. Vaši žáci se stali 2x mistry ČR v Přeboru školních družstev. Přináší podle Vás výuka šachu škole jiná pozitiva?

Kladné příklady táhnou a šachy se zakotvují jako součást vzdělávacího programu. Rozvoj logického myšlení a kreativity ve spojení se sportovním soutěžením zejména v družstvech přináší rozvoj smyslu pro týmovou spolupráci, tak důležitou pro budoucí pracovní uplatnění.

6. Na hodně školách slýcháme, že šachy nelze zavést jako nepovinný předmět, protože nemají dostatek disponibilních hodin. Jedna možnost je prý výuka v rámci jiného předmětu, jako je matematika či informatika. Jak to, že se to na vaší škole daří formou nepovinného předmětu?

Takzvané disponibilní hodiny se týkají povinných a povinně volitelných předmětů. Nabídka nepovinných předmětů je záležitostí školy a při dodržení podmínek daných vyhláškou se jedná především o zájem dětí, zajištění vhodného učitele a finančních prostředků.