Šachy do škol

Projekt „Šachy do škol“ ve školním roce 2016/17

Do projektu „Šachy do škol“ se bude moci zapojit každá základní či střední škola v ČR, která povede šachy jako:

 • vyučovací předmět (je jedno, zda povinný či nepovinný), který je pro žáky zdarma
 • šachový kroužek (může být pro žáky zdarma, ale může být i vybírán poplatek)

Nově se mohou zapojit také DDM, pod kterými některé školy provozují své kroužky. Podmínkou je, že DDM informuje školu o zapojení do projektu.

Co musí škola splnit?

 • přihlásit se do projektu (čím dříve, tím lépe, nejpozději však 30. 9. 2016). Nově lze vstoupit do projektu i v pololetí (přihláška do 31. 1. 2017)
 • vést celoročně šachovou výuku formou vyučovacího předmětu anebo šachového kroužku (případně více šachových kroužků), doporučuje se účast min. 10 dětí, ale může být i méně
 • odtrénováno (nebo odučeno) musí být nejméně 30 tréninkových jednotek (jednotka = 45 minut)
 • kroužek (předmět) musí vést (vyučovat) kvalifikovaný trenér nebo učitel, který absolvoval kurz šachu při svém vysokoškolském studiu anebo absolvoval školení, které v rámci ŠdŠ pořádá ŠSČR, příp. krajské šachové svazy
 • do 20. 6. 2017 odeslat manažerovi projektu stručnou zprávu o průběhu výuky s připomínkami či náměty, co do budoucna změnit

V případě, že škola povede šachy jako vyučovací předmět, ještě nutno splnit:

 • uzavřít do 15. 10. 2016 (15. 2. 2017) s ŠSČR smlouvu o zapojení se do projektu
 • poskytnout ve škole prostor pro prezentaci projektu Šdš (nástěnka, webové stránky)- obsah zajistí trenér nebo manažer projektu.

Co škola zapojená v projektu Šdš získá:

ŠSČR poskytne zdarma přístup do unikátního výukového programu Learningchess.net všem školám zapojeným do projektu. Program bude v češtině a lze jej kromě počítačů či tabletů využít i pro prezentaci prostřednictvím interaktivních tabulí.

Dále školy získají:

 • min. 10 kusů cvičebnice (první až sedmý díl podle vlastního výběru)
 • novým školám zapojeným do projektu zdarma 1 ks metodiky pro učitele, 1 ks sbírka úloh
 • školám, které šachy povedou jako vyučovací předmět, jenž je pro žáky zdarma, příspěvek na odměnu učitele 3 000 Kč (bude poukázáno na účet školy po odeslání závěrečné zprávy.)- u nově zapojených škol pouze pro třídy na 1. stupni.

Přihlášky do projektu školy zasílají na adresu manažera projektu. U škol s vyučovacím předmětem šachy připraví a odešle na školu návrh smlouvy o zapojení se do projektu.